Logo TRIFT

Coordination

Logo EU-Geschäftsstelle
EU Agency, Regional Authority Government of Cologne
Germany

Partners

Logo CCI Gabrovo
Chamber of Commerce and Industry
Gabrovo, Bulgaria
 

Logo Burgårdens Utbildningscentrum
Burgårdens Utbildningscentrum
Gothenburg, Sweden
 

Logo HECI St. Etienne
Saint Louis - Sainte Barbe
St. Etienne, France
 

Logo The Manchester College
The Manchester College
Manchester, United Kingdom

Photo Collage

РАБОТЕН ПАКЕТ 6: Провеждане на практика в чужбина под формата на учебни единици

Цели

Чрез провеждането на практика в чужбина се проверява дали моделът на Матрицата на компетентностите представлява един смислен и прозрачен инструмент в ежедневието на професионалното обучение.
Проверява се дали компетентностите в съответните страни на партньорите се схващат по един и същи начин (също и от различни лица, напр. от обучаващите се във фирми лица, от членове на изпитни комисии или от учениците от професионални).

Също така трябва да се проверят положените в рамките на проекта изпити (виж работен пакет 4) относно това, дали те са целесъобразни инструменти за установяване придобиването на компетентности по време на практиката в чужбина.

Описание на дейностите

Ноември 2010: сформира се “Борд по мобилността” (по едно лице от страна-партньор, което се грижи за провеждането на практиката в чужбина)
От юни 2011: Планиране на практиката в чужбина (избор на обучаващи се, избор на фирми, планиране на настаняването, транспорта и др.)
Подготовка на обучаващите се
Сформиране на изпитни комисии
Провеждане на практиката в чужбина
Провеждане на изпитите
Издаване на сертификати

Резултат(и)

Тестване и оценка на учебните единици за практиката в чужбина, на инструментите за изпитване и на сертифициране / сертификати чрез практиката в чужбина.

Наръчник за избор и подготовка на обучаващите се и на фирмите, за провеждане на практиката в чужбина в съответствие с решенията и целите на този иновационен проект. Този наръчник съдържа също така описания на Матрицата на компетентностите, на учебните единици за практиката в чужбина и на сертифицирането.

PDF Изтегли:

TRIFT Questionnaire TRANSPDF Изтегли Students Reflection formPDF Изтегли Employers evaluationPDF Изтегли Project evaluationPDF Изтегли Workingbased competences evaluationPDF Изтегли Presentation evaluationPDF Изтегли

Lifelong Learning Programme

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

in collaboration with
Uni Koeln Logo BIAT Logo
Participating colleges
BK Bergisch Land Logo BK Herzogenrath Logo
© 2011 TRIFT - Imprint