Logo TRIFT

Coordination

Logo EU-Geschäftsstelle
EU Agency, Regional Authority Government of Cologne
Germany

Partners

Logo CCI Gabrovo
Chamber of Commerce and Industry
Gabrovo, Bulgaria
 

Logo Burgårdens Utbildningscentrum
Burgårdens Utbildningscentrum
Gothenburg, Sweden
 

Logo HECI St. Etienne
Saint Louis - Sainte Barbe
St. Etienne, France
 

Logo The Manchester College
The Manchester College
Manchester, United Kingdom

Photo Collage

РАБОТЕН ПАКЕТ 4: Разработване и приложение на инструменти и методи за ориентирани към резултата от ученето изпити за учебните единици на практиката в чужбина

Цели

Да се направи преглед на съществуващите, ориентирани към резултата от ученето методи за изпитване и евентуално разработване на нови методи, подходящи за измерване нарастването на компетентността, постигнато от обучаващите се по време на тяхната практика в чужбина във фирма от страна-партньор (виж Работен пакет 6) по дефинираните учебни единици (виж Работен пакет 3).

Разработване на по-точни разпоредби относно изпитни процедури за всяка учебна единица (ако евентуално практиката в чужбина се провежда в повече от една учебна единица, виж Работен пакет 3).
Разработване на методи за подходящо провеждане на изпитите.

Провеждане на изпитите по време на практиката в чужбина на обучаващите се (виж Работен пакет 6). Евентуално ще бъдат сформирани международни изпитни комисии, за да се подчертае международният характер на тези изпити. Изпитите и резултатите от тях се документират и оповестяват.

Описание на дейностите

Работата по този работен пакет започва на третата среща и обхваща следните дейности:

Преглед на вече съществуващите ориентирани към резултата от ученето методи за изпитване,

Евентуално разработване на нови инструменти за ориентирани към резултата от ученето методи за изпитване, които могат да бъдат прилагани за учебните единици на проекта.

Решението, кои инструменти за изпит да се използват за установяване на придобитите компетентности по време на практиката в чужбина, се взема на четвъртата среща.

За документиране на резултатите трябва да се използва поне Europass-мобилност; целта е сертифициране (виж Работен пакет 5).

Резултат(и)

Ориентирани към резултата от ученето методи за изпитване, които установяват нарастването на компетентността по време на практиката в чужбина, свързани с Наръчник за изискванията и процедурите относно изпитите (евентуално за всеки използван метод за изпитване).

PDF Изтегли:

Weekly ReportPDF Изтегли Project - Plan formPDF Изтегли Project - Results formPDF Изтегли Project - Feedback formPDF Изтегли

Lifelong Learning Programme

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

in collaboration with
Uni Koeln Logo BIAT Logo
Participating colleges
BK Bergisch Land Logo BK Herzogenrath Logo
© 2011 TRIFT - Imprint