Logo TRIFT

Coordination

Logo EU-Geschäftsstelle
EU Agency, Regional Authority Government of Cologne
Germany

Partners

Logo CCI Gabrovo
Chamber of Commerce and Industry
Gabrovo, Bulgaria
 

Logo Burgårdens Utbildningscentrum
Burgårdens Utbildningscentrum
Gothenburg, Sweden
 

Logo HECI St. Etienne
Saint Louis - Sainte Barbe
St. Etienne, France
 

Logo The Manchester College
The Manchester College
Manchester, United Kingdom

Photo Collage

РАБОТЕН ПАКЕТ 3: Определяне на учебните единици за мобилността

Цели

Определяне на една или няколко учебни единици, за да се провери на практика модела на Матрицата на компетентностите съгласно VQTS чрез обмен на ученици. Тези учебни единици се определят на третата среща.
При това “учебна единица” означава целесъобразна комбинация от една или няколко компетентности на определена степен на развитие, която във всички страни на партньорите е част от професионалното обучение. Това предполага, че във всички страни на партньорите компетентностите се разбират по един и същи начин.
Учебните единици също така се дефинират, за да могат на следващ етап на проекта да се изпробват единни и общоевропейски изпитни процедури, позоваващи се на Матрицата на компетентностите (виж Работен пакет 5).
Въпросът, дали всички обучаващи се ще проведат практика в страните на партньорите (виж Работен пакет 6) по една учебна единица, или ще могат да избират между две или няколко предварително зададени учебни единици, ще бъде изяснен в хода на работата по този работен пакет.
Също така е планирано да се дискутира интеграцията на тези учебна единица в ECVET-системата и да се разработят препоръки за мястото на тяхното включване.

Описание на дейностите

Описват се формалните разпоредби относно учебните единици и принадлежащата към тях практика в чужбина (колко време ще трае практиката, страните на кои партньори ще участват, кога през годината и т.н.).

Учебните единици трябва:

Партньорите ще дискутират относно свързването на тези учебни единици с ECVET-системата и за възможното присъждане на точки. Те ще разработят съответни препоръки.

Резултат(и)

Учебни единици за програмата за обмен, заедно с описанието на работните области за практиката в чужбина и компетентностите, които трябва да се придобият (във връзка с Матрицата на компетентностите).

PDF Изтегли:

Structure of the portfolio - schedulePDF Изтегли Contact FormPDF Изтегли Application guidelinePDF Изтегли TRIFT Questionnaire TRANSPDF Изтегли Company's Profile formPDF Изтегли Goals for the internshipPDF Изтегли

Lifelong Learning Programme

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

in collaboration with
Uni Koeln Logo BIAT Logo
Participating colleges
BK Bergisch Land Logo BK Herzogenrath Logo
© 2011 TRIFT - Imprint