Logo TRIFT

Coordination

Logo EU-Geschäftsstelle
EU Agency, Regional Authority Government of Cologne
Germany

Partners

Logo CCI Gabrovo
Chamber of Commerce and Industry
Gabrovo, Bulgaria
 

Logo Burgårdens Utbildningscentrum
Burgårdens Utbildningscentrum
Gothenburg, Sweden
 

Logo HECI St. Etienne
Saint Louis - Sainte Barbe
St. Etienne, France
 

Logo The Manchester College
The Manchester College
Manchester, United Kingdom

Photo Collage

РАБОТЕН ПАКЕТ 2: Съставяне на профили на компетентностите

Цели

Съставяне на специфични за страните профили на компетентностите за първоначално обучение, последващо и продължаващо обучение, както и в определени случаи за други сходни квалификации и/или сертификати.
Всеки профил на компетентностите се състои от съвкупност от компетентности (от различните области на Матрицата на компетентностите, виж Работен пакет 1) на определените за съответния случай степени на развитие на компетентностите. Един профил на компетентностите може да се изобрази графично в Матрицата на компетентностите. Страните на партньорите могат да имат повече от един вид професионално обучение в професионална област “Външна търговия”, поради това за една страна могат да се съставят различни профили на компетентностите. Също така за всеки профили на компетентностите се дават пояснения, които описват изискванията и особеностите на този профил.

Описание на дейностите

Работата по профилите на компетентностите започва на втората среща през януари 2011 г. Експертите събират и анализират предварително релевантната информация от собствените си страни.
Професионалните профили, респ. професионалното образование в отделните страни (първоначално, продължаващо образование, сертификати и др. в област “Външна търговия”), със съответните си изисквания и компетентности, се причисляват към Матрицата на компетентностите и се класифицират.
За профилите на компетентностите на отделните професионални образования и сертификати се съставят обзори, поясняващи тяхното мястото в професионална област “Външна търговия” във всяка страна на партньорите.
За всеки профил на компетентностите са дава пояснение, в което се описват особеностите, изискванията и съдържанията. Резултатите се представят на третата среща на партньорите и експертите (април 2011).

Резултат(и)

Профили на компетентностите, които се позовават на Матрицата на компетентностите (виж работен пакет 1) и които описват образованието и професионалното обучение в областта на външната търговия на всяка страна-партньор, свързани с поясненията към всеки профил на компетентностите.

PDF Изтегли:

Mapping BGMapping BG Mapping Additional BGMapping Additional BG Mapping ENMapping EN Mapping Additional ENMapping Additional EN Mapping DEMapping DE Mapping Additional DEMapping Additional DE Mapping FRMapping FR Mapping Additional FRMapping Additional FR Mapping SEMapping SE Mapping Additional SEMapping Additional SE

Lifelong Learning Programme

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

in collaboration with
Uni Koeln Logo BIAT Logo
Participating colleges
BK Bergisch Land Logo BK Herzogenrath Logo
© 2011 TRIFT - Imprint