Logo TRIFT

Coordination

Logo EU-Geschäftsstelle
EU Agency, Regional Authority Government of Cologne
Germany

Partners

Logo CCI Gabrovo
Chamber of Commerce and Industry
Gabrovo, Bulgaria
 

Logo Burgårdens Utbildningscentrum
Burgårdens Utbildningscentrum
Gothenburg, Sweden
 

Logo HECI St. Etienne
Saint Louis - Sainte Barbe
St. Etienne, France
 

Logo The Manchester College
The Manchester College
Manchester, United Kingdom

Photo Collage

РАБОТЕН ПАКЕТ 1: Трансфер на VQTS-матрицата на компетентности в професионална област “Външна търговия”

Цели

Разработване на Матрица на компетентностите за професионална област “Външна търговия”. Матрицата на компетентностите се състои от области на компетентности, които се основават на основните работни процеси от тази професионална област и отделни компетентности, които се причисляват към тези области на компетентност.
Тъй като професионалното обучение в страните на партньорите е много различно, Матрицата на компетентностите ще покрива образователните степени до ниво 5 на Европейската квалификационна рамка (ЕКР).

Описание на дейностите

  1. Партньорите събират релевантен материал от своята страна и го разменят помежду си, напр. наредби за образование, продължаващо обучение и провеждане на изпити, както и материали, касаещи изискванията към компетентностите и професионалната дейност в професионална област “Външна търговия”.
  2. Разясняване на VQTS-модела от проф. д-р Матиас Бекер, за въвеждане на партньорите в VQTS-модела. Този модел ще бъде общата база за работата на всички партньори. Чрез това те трябва да са в състояние да използват самостоятелно VQTS-модела и така да могат да допринесат за трансфера в професионална област “Външна търговия”.
  3. Дефиниция на основните работни процеси в професионална област “Външна търговия” и описание на причислените към тях области на компетентност.
  4. Всяка област на компетентност се подразделя на различни степени за развитие на компетентностите от “Начинаещи” до “Специалисти с опит”. Компетентностите от всяка степен на развитие се описват прецизно.
  5. Причисляване на различните степени на развитие на компетентностите към нивата на Европейската квалификационна рамка (ЕКР), респективно на Националната квалификационна рамка (НКР).

Резултати

Матрица на компетентностите за професионално обучение за професионална област “Външна търговия”.

Това обхваща:

Резултатите за работни пакети 1 и 2 се публикуват заедно.

PDF Изтегли:

Competence MatrixPDF Изтегли TRIFT Descriptors englishPDF Изтегли TRIFT Questionnaire PROFPDF Изтегли

Lifelong Learning Programme

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

in collaboration with
Uni Koeln Logo BIAT Logo
Participating colleges
BK Bergisch Land Logo BK Herzogenrath Logo
© 2011 TRIFT - Imprint