Logo TRIFT

Coordination

Logo EU-Geschäftsstelle
EU Agency, Regional Authority Government of Cologne
Germany

Partners

Logo CCI Gabrovo
Chamber of Commerce and Industry
Gabrovo, Bulgaria
 

Logo Burgårdens Utbildningscentrum
Burgårdens Utbildningscentrum
Gothenburg, Sweden
 

Logo HECI St. Etienne
Saint Louis - Sainte Barbe
St. Etienne, France
 

Logo The Manchester College
The Manchester College
Manchester, United Kingdom

Photo Collage

TRIFT – Трансфер на иновации в областта на външната търговия

В проект TRIFT – иновационен проект по програма Леонардо да Винчи – пет европейски партньора ще разработят през периода 2010 – 2012 г. Матрица на компетентностите съгласно VQTS-модела за професионална област “Външна търговия”. Тази Матрица на компетентностите позволява систематизиране на компетентностите в тази област в отделни области на компетентност и определени степени на развитие на компетентностите. Също така ще бъдат съставени профили на компетентностите за целите на професионалното обучение в тази област в страните на партньорите.

Като втора стъпка тази Матрица на компетентностите ще бъде изпробвана в професионална област “Външна търговия” чрез практика в чужбина между страните-партньори, при което ще бъде обхванато нарастването на компетентностите чрез новоразработените ориентирани към изхода методи за изпитване, а постиженията на обучаваните лица ще бъдат признати чрез сертификат.

Проектът ще даде възможност за трансфер на точки по ECVET в тази професионална област.

Координатор на проект TRIFT е отделът за профеисионално обучение и европейски проекти при Областна администрация Кьолн.

Допълнителна информация ще намерите тук.

Lifelong Learning Programme

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

in collaboration with
Uni Koeln Logo BIAT Logo
Participating colleges
BK Bergisch Land Logo BK Herzogenrath Logo
© 2011 TRIFT - Imprint